Elektroniska deklarationssätt för Intrastat

  Deklarationstjänsten för Intrastat Internet-deklarationer i TYVI-tjänsten Direkt meddelandedeklarering
    Elektronisk blankett Filöverföring  
Ansökan - - - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen
Testning - - - Ja
Identifiering Skatteförvaltningens Katso-kod Skatteförvaltningens Katso-kod

Skatteförvaltningens Katso-kod

OpusCapitas TYVI Pro -användarkod

BRC-certifikat
Kostnader - - TYVI Pro-användaravgift BRC-certifikatets årsavgift
Annat att beakta - Uppgifterna anges i blanketten för hand. Om antalet varukodsrader i deklarationen är litet, är detta ett bra alternativ. I tjänsten kan man ladda upp en formbunden csv- eller ascii-fil.  
Hur gå till väga? Intrastat-deklarationstjänst Elektronisk Intrastat-blankett Avsändning av filer via Internet

Direkt meddelandedeklarering

Beakta följande

  • per telefon på Tullens Intrastat-servicenummer 0295 52 334, måndag–fredag kl. 9–12
  • per e-post intrastat(at)tulli.fi


Nyckelord Intrastat