Elektroniska deklarationssätt för Intrastat

  Internet-deklarationer i TYVI-tjänsten Direkt meddelandedeklarering Deklarationstjänsten för Intrastat
  Elektronisk blankett Filöverföring    
Ansökan - - Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen -
Testning - - Ja -
Identifiering Skatteförvaltningens Katso-kod

Skatteförvaltningens Katso-kod

OpusCapitas TYVI Pro -användarkod

BRC-certifikat Skatteförvaltningens Katso-kod
Kostnader - TYVI Pro-användaravgift BRC-certifikatets årsavgift -
Annat att beakta Uppgifterna anges i blanketten för hand. Om antalet varukodsrader i deklarationen är litet, är detta ett bra alternativ. I tjänsten kan man ladda upp en formbunden csv- eller ascii-fil.   Introduktion under året 2017
Hur gå till väga? Elektronisk Intrastat-blankett Avsändning av filer via Internet

Direkt meddelandedeklarering

Ännu inte tillgänglig

Beakta följande

  • per telefon på Tullens Intrastat-servicenummer 0295 52 334, måndag–fredag kl. 9–12
  • per e-post intrastat(at)tulli.fi