Elektronisk Intrastat-blankett

För att kunna använda den elektroniska Intrastat-blanketten ska man ha en Katso-kod som beviljas av Skatteförvaltningen.

  • Koden kan sökas på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp
  • Koden är avgiftsfri.
  • Med behörigheten TullIntrastat auktoriseras en anställd vid företaget eller ett ombud att skicka Intrastat-deklarationer.
  • Företagets Katso-huvudanvändare behöver dock inte skilt ansöka om behörigheten TullIntrastat, eftersom huvudanvändarna automatiskt har alla behörigheter.
  • Intrastat-deklarationer kan skickas med en underkod (PWD=Password) eller med en stark kod (OTP=One Time Password).

Mera information om Skatteförvaltningens Katso-kod:

Statistikdeklarationerna för internhandeln kan lämnas in med en elektronisk blankett på Internet på OpusCapita Group Oy:s TYVI-tjänst på adressen https://www.tyvi.fi. Tjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Det finns skilda blanketter för införsel och utförsel. Den elektroniska blanketten lämpar sig väl för sådana uppgiftslämnare som deklarerar färre än 50 varukoder per månad. Även flera varukoder kan deklareras.

Man kan testa tjänsten med en demokod (http://www.tyvi.fi > På svenska > Demo > välj t.ex. Tull/Intrastat-anmälan, införse).

Beakta följande

  • per telefon på Tullens Intrastat-servicenummer 0295 52 334, måndag–fredag kl. 9–12
  • per e-post intrastat(at)tulli.fi


Nyckelord