Direkt meddelandedeklarering

Status som meddelandedeklareringskund söks med blankett nr ”934r ”Ansökan om meddelandedeklarering med Tullen”.

>> Blankett och ifyllningsanvisning

Tullens kundtestare kontaktar kunden och kommer överens om testningen av systemet. Efter godkänd testning ger Tullen tillstånd att sända deklarationer som XML-meddelanden. För avsändning behöver företaget ett avgiftsbelagt certifikat som beviljas av Befolkningsregistercentralen (BRC) http://vrk.fi/sv/framsida.

Vid direkt meddelandedeklarering skickar deklaranten meddelanden i XML-format till Tullen via ett offentligt meddelandegränssnitt genom att koppla upp sig till Internet.

Mera information om direkt meddelandedeklarering finns i dokumenten ”Introduktion till meddelandetrafik med Tullen” och ”Direkt meddelandeklarering med Tullen: Teknisk guide” som finns på Tullens webbplats.

Beakta följande

  • per telefon på Tullens Intrastat-servicenummer 0295 52 334, måndag–fredag kl. 9–12
  • per e-post intrastat(at)tulli.fi


Nyckelord