Filöverföring via Internet

För filöverföring behövs både OpusCapita TYVI Pro-användarkod och Skatteförvaltningens Katso-kod.

OpusCapitas TYVI Pro-användarkod

 • Användarkoden är avgiftsbelagd.
 • Koden kan sökas på adressen https://www.tyvi.fi > På svenska > Beställ här.
 • OpusCapita Group Oy ingår ett avtal med kunden om användning av tjänsten.
 • Det tar cirka tre arbetsdagar att få användarkoden.

Katso-kod

 • Koden kan sökas på adressen https://yritys.tunnistus.fi/sv.jsp
 • Koden är avgiftsfri.
 • Med behörigheten TullIntrastat auktoriseras en anställd vid företaget eller ett ombud att skicka Intrastat-deklarationer.
 • Företagets Katso-huvudanvändare behöver dock inte skilt ansöka om behörigheten TullIntrastat, eftersom huvudanvändarna automatiskt har alla behörigheter.
 • Intrastat-deklarationer kan skickas med en underkod (PWD=Password) eller med en stark kod (OTP=One Time Password).

Mera information om KATSO-koder:

Statistikdeklarationerna kan skickas i form av formbundna csv- eller ascii-filer på OpusCapita Group Oy:s TYVI-tjänst på adressen https://www.tyvi.fi > På svenska. Tjänsten är tillgänglig på finska, svenska och engelska. Filöverföringen lämpar sig väl för sådana uppgiftslämnare som har många varukodsrader och vars statistikuppgifter är tillgängliga i helt eller delvis elektronisk form i företagets egna datasystem. Det finns ingen begränsning för antalet varukoder i en csv- eller ascii-fil, men vid sändningen delas en lång deklaration automatiskt upp i deklarationer med högst 3 000 varukodsrader.

Filbeskrivningar och anvisningar för hur filer kan skapas finns på Tullens webbplats. Det krävs ingen separat testning av filer. Man kan med en demokod pröva hur filöverföringen fungerar (http://www.tyvi.fi > Demo > Dataöverföring).

>> Tekniskt stöd i filöverföring

Beakta följande

 • per telefon på Tullens Intrastat-servicenummer 0295 52 334, måndag–fredag kl. 9–12
 • per e-post intrastat(at)tulli.fi


Nyckelord