Annan statistik

Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2017 (xlsx, 69 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 31.7.2017


xlsx icon Vienti - Export - Exports (CPA2008) 2016 (xlsx, 155 kB)

Vienti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2016 - Exporten fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2016 - Exports by Products by Activity (CPA2008) in 2016 28.2.2017


Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2017 (xlsx, 78 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2017 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2017 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2017 31.7.2017


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (CPA2008) 2016 (xlsx, 171 kB)

Tuonti tuoteluokittain (CPA2008) vuonna 2016 - Importen fördelad enligt produkter efter näringsgren (CPA2008) år 2016 - Imports by Products by Activity (CPA2008) in 2016 28.2.2017


Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008)

xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2017 (xlsx, 69 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2017 - Exports by industries (TOL 2008) in 2017 31.7.2017


xlsx icon Vienti - Export - Exports (TOL 2008) 2016 (xlsx, 151 kB)

Vienti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2016 - Exporten enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2016 - Exports by industries (TOL 2008) in 2016 28.2.2017


Importen enligt näringsgrenar (TOL2008)

xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2017 (xlsx, 69 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2017 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) år 2017 - Imports by industries (TOL 2008) in 2017 31.7.2017


xlsx icon Tuonti - Import - Imports (TOL 2008) 2016 (xlsx, 149 kB)

Tuonti toimialoittain (TOL 2008) vuonna 2016 - Importen enligt näringsgrenar (TOL2008) - Imports by industries (TOL 2008) 28.2.2017


Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, CPA2002) 2017 (xlsx, 67 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2017 - Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2017 31.7.2017


xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, CPA2002) 2016 (xlsx, 139 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu CPA2002-luokitukseen) vuonna 2016 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på CPA2002-klassificering) år 2016 - Imports and exports by main use of goods (based on CPA2002 classification) in 2016 28.2.2017


Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering)

xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2017 (xlsx, 63 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2017 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2017 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2017 31.7.2017


xlsx icon Tuonti ja vienti - Import och export - Imports and exports (MIG, NACE Rev. 2) 2016 (xlsx, 139 kB)

Tuonti ja vienti tavaroiden pääasiallisen käyttötarkoituksen mukaan (perustuu NACE Rev. 2 -luokitukseen) vuonna 2016 - Importen och exporten enligt varornas huvudsakliga användning (baserar på NACE Rev. 2 -klassificering) år 2016 - Imports and exports by main use of goods (based on NACE Rev. 2 classification) in 2016 28.2.2017


Tidigare års annan statistik

Åren 2006 - 2015 >>

Ta kontakt
Statistikservice
vardagar 9–14.30
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6xvgfvgngf