Gåvoförsändelser

Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Lahjan tulliselvitys


Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord