Kosttillskott

Kosttillskott är livsmedel som till sin form eller sitt användningssätt avviker från sedvanliga livsmedel. Kosttillskott påminner ofta om läkemedel – de är t.ex. piller, kapslar eller örtextrakt. Till sin sammansättning är produkterna dock livsmedel och regleras av livsmedelslagen. Kosttillskott är t.ex. preparat som tjänar som källa för vitaminer, mineralämnen, fibrer och fettsyror samt vissa ört-, alg- och biprodukter.

Kosttillskott är inte läkemedel. Tillverkningsämnen som används i kosttillskott får inte ha medicinala verkningar och det är inte tillåtet att påstå att de har egenskaper som förebygger, behandlar eller botar sjukdomar hos människor.

Om du beställer kosttillskott på nätet

Konsumenter bör vara speciellt försiktiga om de beställer kosttillskott på nätet. Preparaten kan innehålla läkemedelssubstanser som medför hälsorisker. Det är beställarens ansvar att ta reda på om ett preparat klassificeras som kosttillskott eller läkemedel.

  • Mer information om preparat som klassificeras som läkemedel får du på Fimeas webbplats.

 

Beakta följande

I EU-området iakttas en enhetlig lagstiftning om kosttillskott (Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/46/EG gällande kosttillskott), men t.ex. vissa produkter som i USA marknadsförs som kosttillskott (food supplement) kan i Finland klassificeras som läkemedel eller som normala livsmedel.

Jord- och skogsbruksministeriets förordning om kosttillskott (78/2010)

Mera information om lagstiftningen som hänför sig till kosttillskott finns på Eviras webbplats.

 


Läs mer
  • Om preparatet klassificeras som läkemedel, omfattas det av de allmänna villkoren för införsel av läkemedel. Mer information: Läkemedel
  • Evira – Kosttillskott
  • Evira – Lagstiftning som hänför sig till kosttillskott
  • Fimea – Läkemedel och kosttillskott
  • Fimea – Klassificering av läkemedel
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Kosttillskott

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka