Produktsäkerhet

Observera att varor som beställs från länder utanför EU inte nödvändigtvis uppfyller produktsäkerhetsbestämmelserna i EU och Finland. Det kan hända att tillverkaren inte har avsett att produkten ska säljas inom EU, och då kan produkten avvika avsevärt från de krav som i EU ställs på säkerhet och överensstämmelse. I värsta fall kan det vara fråga om att nätbutiken försöker sälja en farlig produkt som dragits tillbaka från marknaden på något håll i världen. 

Innan du fattar köpbeslutet kan du gå in på OECD:s webbtjänst och kontrollera om produkten har dragits tillbaka från marknaden på grund av säkerhetsbrister. I Tukes marknadstillsynsregister (på finska) kan du kontrollera om försäljning och marknadsföring av produkten har begränsats i Finland.

Konsumenter bör beakta att konsumenträttigheterna varierar i olika EU-länder. I länder utanför EU kan konsumenternas rättigheter avvika mycket från de rättigheter som gäller i Finland. Även produktsäkerhetskraven varierar; i EU och Finland skyddas konsumenter genom lagstiftning på ett annat sätt än i till exempel länderna i Asien.

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka