Postens och Tullens roll vid nätköp

Ska du ta emot ett paket som ska tullklareras? Kom ihåg:

  • Posten förvarar och transporterar även de paket som ska tullklareras
  • Tullen i sin tur hjälper mottagaren att tullklarera paketet. 

Tullklareringen kan du sköta behändigt via Tullens deklarationstjänst för import.
  
Paket som anländer till Finland och som ska tullklareras stannar i Postens tullager tills mottagaren har förtullat försändelsen och betalat eventuella importskatter. Posten skickar en ankomstavi över försändelsen till mottagaren och transporterar också de tullklarerade försändelserna vidare från lagret samt sköter eventuella returer.

Kontakta alltid Posten om du har frågor gällande transporten av paketet, var det befinner sig eller frågor som gäller ankomstavin, för Tullen kan inte hjälpa dig med dessa frågor.

Kom också ihåg Postens försändelseuppföljning.

Beakta följande

Det är alltid mottagaren av en försändelse som bär ansvaret för tullklarering av varan.

Om du har en finsk personbeteckning och finska nätbankskoder, rekommenderar vi att du använder vår avgiftsfria deklarationstjänst för import, som fungerar 24/7. Du sparar tid och slipper besväret med att besöka Tullen.

Läs mer om andra förtullningsalternativ: Efter att du handlat.

För webbförtullning behöver du utöver nätbankskoder även orderbekräftelsen eller fakturan på ditt inköp, samt uppgifter ur ankomstavin, vilka du också hittar i Postens försändelseuppföljning.

Du kan förtulla postförsändelsen genast när texten ”Försändelsen har anlänt till tullagret. Ni har 20 dagar från försändelsens ankomstdag för att ta hand om tulldeklarationen.” visas i uppgifterna om din försändelse i Postens tjänst för försändelseuppföljning. Du kan också invänta Postens ankomstavi.


För att underlätta ifyllandet av tulldeklarationen finns det i deklarationstjänsten för import en lista på över 200 av de vanligaste varorna. Innan du loggar in i tjänsten lönar det sig att kolla om din vara finns i varulistan i söktjänsten för varukoder. På så sätt påskyndas förtullningen. Observera att om försändelsen kommer från Jersey, dvs. från Kanalöarna, behöver du ingen varukod överhuvudtaget.


Om det sammanlagda värdet på varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro eller om försändelsen innehåller en gåva värd högst 45 euro och som skickats av en privatperson, behöver man inte (dock med vissa undantag) lämna in någon tulldeklaration eller betala några skatter. Mottagaren ska dock skicka orderbekräftelsen och en redogörelse över gåvan och dess värde samt ankomstnummer och kontaktinformation per e-post till lentoposti(at)tulli.fi för att få paketet frisläppt.

Beakta dessutom att om du beställt en vara av en privatperson så är det inte fråga om en gåva utan om ett köp.


Om någon skickat dig en gåva ska du av avsändaren begära en redogörelse över gåvans innehåll och värde, så att Tullen kan utreda om det är fråga om en gåva som kan frisläppas utan tullklarering.

Gåvor som är värda över 45 euro förtullas och importskatter uppbärs precis som för vilket annat nätköp som helst.

Läs mer: Tullklarering av en gåva

Gå till deklarationstjänsten för importNyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka