Parfymer och eau de toilette-produkter

Parfymer och eau de toilette-produkter ska alltid tullklareras då de importeras.

Värdegränserna för skattefri införsel och tullfrihet för försändelser av ringa värde gäller inte parfymer och eau de toilette-produkter. Eftersom produkterna är skattepliktiga oberoende av värdet ska de alltid anmälas för beskattning. För dessa försändelser ska en tulldeklaration alltid inlämnas. Mervärdesskatt uppbärs dock inte om skatten i förtullningsbeslutet är mindre än fem (5) euro.

Om ett oförtullat postpaket som ska tullklareras har levererats direkt hem till dig ska du lämna in en tulldeklaration för paketet i efterhand. Läs anvisningarna: Förtullning av postpaket i efterhand

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka