Att beställa alkohol på nätet

Om du beställer alkoholdrycker från EU:s tull- och skatteområde är det Skatteförvaltningen som svarar för punktbeskattningen av dryckerna och för därtill hörande anvisningar.

Om du beställer alkoholdrycker från ett område utanför EU:s tullområde och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde, ska du lämna in en tulldeklaration för försändelsen och betala importskatter på den.

Hur mycket ska jag betala för alkoholdryckerna jag beställt?

I samband med tullklareringen uppbärs importskatter för alkoholdryckerna, dvs. tull enligt varukoden, punktskatter och importmoms. Momsen vid import är 24 procent, och den beräknas utifrån skattegrunden. Punktskatt på alkohol och alkoholdrycker uppbärs enligt tabellen över punktskatter på alkohol- och alkoholdrycker. I punktskatt på dryckesförpackningar uppbärs 0,51 euro per liter. Läs mer om importskatter.

Hur tullklarerar jag en försändelse som innehåller alkohol?

Du kan tullklarera försändelsen själv via Tullens deklarationstjänst för import eller ge någon annan fullmakt att sköta tullklareringen i ditt ställe. Läs mer om tullklareringsalternativ.

Begränsningar

I alkohollagen föreskrivs om åldersgränser för innehav och transport av alkoholdrycker. Den som fyllt 18 år får inneha och transportera svaga alkoholdrycker och den som fyllt 20 år också övriga alkoholdrycker.

En privatperson får inte införa sprit och inte heller alkoholdryckspulver. Sprit definieras som ett alkoholhaltigt odenaturerat ämne som innehåller mer än 80 volymprocent etylalkohol oberoende av hur ämnet är förpackat, vilka märkningar förpackningen har eller hur ämnet används.

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Alkohol

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka