Exempel på hur skatterna räknas ut

Exempel på hur tull och mervärdesskatt vid import räknas ut

Du har beställt en tröja från USA som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro. På kläder uppbärs 12 % i allmän tull. 
Du ska betala tull för försändelsen eftersom varan levereras från ett område utanför EU och värdet på varan överstiger 150 euro. Vid mervärdesbeskattning är värdegränsen för en skattefri försändelse 22 euro.

Tullbeloppet är 12 % av värdet på varan och postkostnaderna:
(200 € + 35 €) x 0,12 = 28,20 euro

Beloppet av mervärdesskatt är 24 % av skattegrunden för mervärdesskatt vid import:
(235 € + 28,20 €) x 0,24 = 63,17 euro

Totalt uppbärs 91,37 euro i importskatter för tröjan.

Exempel på hur mervärdesskatt vid import räknas ut: 

Du har beställt en tröja från ön Jersey som kostar 200 euro. Postkostnaderna är 35 euro. I mervärdesskatt uppbärs 24 % av summan för varans inköpspris och transportkostnaderna eftersom varan levereras från ett område utanför EU:s skatteområde.  

(200 € + 35 €) x 0,24 = 56,40 euro

För tröjan uppbärs sammanlagt 56,40 euro i mervärdesskatt.

Exempel på en beställning där det sammanlagda värdet på varan/varorna i försändelsen inte överstiger 22 euro:

Du beställer en keps från USA som kostar 19 euro. Eftersom värdet på försändelsen inte överstiger 22 euro uppbärs ingen tull eller mervärdesskatt. Värdegränsen för en skattefri försändelse är 22 euro och för en tullfri försändelse 150 euro.

Exempel på en beställning där mervärdeskatt vid import inte tas ut eftersom beloppet av skatt är under 5 euro: 

Du har beställt en lärobok från USA. Läroboken kostar 25 euro och leveranskostnaderna är 5 euro. Läroböckerna är tullfria. Mervärdesskatten som uppbärs är 10 % av varans inköpspris inklusive leveranskostnaderna

(25 € + 5 €) x 0,1 = 3 euro

Mervärdesskattebeloppet är 3 euro. Mervärdesskatt uppbärs inte på beställningen eftersom skattebeloppet underskrider 5 euro som är minimigränsen för uppbörd av mervärdesskatt.                           

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka