Läkemedel i gåvoförsändelsen

Det är förbjudet att ta emot läkemedel som gåva.

Beakta följande

Att skicka läkemedel från Finland

Avsändaren ska ta reda gällande exportrestriktioner samt vilka restriktioner som gäller för införsel i destinationslandet.  Mera information om restriktionerna får du till exempel från destinationslandets ambassad eller myndigheter. Finska tullen ger inte information om andra länders importrestriktioner.

Att skicka läkemedel till Finland

Privatpersoner får inte skicka läkemedel till Finland. En person som vistas i Finland kan alltså inte ta emot läkemedel eller läkemedelspreparat som skickats av en annan privatperson.

Medförande av läkemedel

Resande får föra med sig endast sina personliga läkemedel. Det är inte tillåtet att föra med sig läkemedel som ordinerats till någon annan.


Läs mer
  • Säkerhets- och utvecklingscentret för läkemedelsområdet Fimea
Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord Läkemedel

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka