Gåvoförsändelser

Bekanta dig med dessa anvisningar då du tar emot eller skickar gåvor. Vissa varor omfattas av restriktioner och förbud trots att de är gåvor. Exempel på sådana produkter är livsmedel, snus och varor som tillverkats av utrotningshotade djur och växter.

Gåvomottagaren kan bli tvungen att göra en tulldeklaration över gåvan och betala skatt för den.

Om du inte vet vad gåvan innehåller ska du ta reda på detta från den som skickat gåvan. Du måste veta vad gåvan innehåller och vad dess värde är för att du ska kunna förtulla försändelsen och begära att den frisläpps.

 

 

 

 

  • EU-länderna
    • EU:s tull- och skatteområde
    • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
    • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet

Så här framskrider ärendet när du ska förtulla din gåva

På bilden intill finns en visualiserad tullprocess över de viktigaste sakerna som du måste veta eller göra när du tullklarerar gåvan du fått.

Om du fått alkoholdrycker som gåva ska du läsa följande anvisningar: Alkohol i gåvoförsändelsen

Om du fått tobaksprodukter som gåva ska du läsa följande anvisningar: Tobak i gåvoförsändelsen

 

En privatperson skickar en gåva till dig

Paketet anländer till Finland till fraktförarens lager. Fraktföraren skickar dig en ankomstavi, varefter du ska förtulla försändelsen.

Förtulla gåvan på nätet

TULLI.FI

Fraktföraren levererar paketet till dig


Närmare om restriktioner

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny