Transportfirma sköter transporten

När du skickar varor till ett område utanför EU och transporten sköts av en transportfirma, ska du lämna in en exportdeklaration till Tullen innan du exporterar varorna.

Du kan lämna in exportdeklarationen själv eller ge till exempel en speditionsfirma fullmakt att lämna in den i ditt ställe.

Hur gå till väga när du själv lämnar in exportdeklarationen

  • Du kan lämna in exportdeklarationen avgiftsfritt via Tullens deklarationstjänst för export.
  • Logga in i tjänsten med dina nätbankskoder eller med mobilcertifikat.
  • Välj rätt typ av deklaration och använd de rätta koderna.
  • Skriv ut exportföljedokumentet (EAD) ur tjänsten.
  • Ge EAD till transportfirman, eftersom dokumentet ska följa med varan.

Vilka uppgifter behöver jag för exportklareringen?

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka