Flyttare

På dessa sidor finns anvisningar för förtullning av flyttgods. Här finns också information om restriktioner och om införsel av fordon som flyttgods.

Om du flyttar ut från Finland ta del av destinationslandets myndighetsanvisningar.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • EU-länderna
    • EU:s tull- och skatteområde
    • Stater och områden som bildar en tullunion med EU
    • Stater och områden som hör till EU:s tullområde men inte till skatteområdet
  • Schengen-länderna

Förtullning av flyttgods

På bilden intill kan du se hur tullklareringsprocessen för flyttgods framskrider. Genom att klicka på ikonerna får du mera information om det viktigaste du behöver veta eller göra i tullklareringens olika skeden. 

 

Före flyttning till Finland

Om du för in tullfria flyttsaker innan du själv flyttar, behöver du ha Tullens tillstånd till det.

TULLI.FI
TULLI.FI

Tullklarering av flyttgods

Flyttgods som beviljats tullfrihet omfattas av en överlåtelsebegränsning på 12 månader.

TULLI.FI

Närmare om restriktionerNyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny