Tullområden

EU:s tullområde och skatteområde

Europeiska unionens tullområde och skatteområde är två olika begrepp.

På unionens tullområde tillämpas gemensam tull- och handelspolitik i relationer med länder utanför EU. Detta innebär att alla unionsländer uppbär i regel enhetliga tullar vid import och export och att varor som importeras från länder utanför unionen omfattas av samma handelspolitiska åtgärder, såsom kvoter eller andra importrestriktioner.

Inom unionens skatteområde tillämpas däremot unionens lagstiftning om harmoniserad indirekt beskattning, dvs. mervärdes- och punktbeskattning, som införlivats i medlemsstaternas nationella mervärdesskatte- och punktskattelagar. Utöver de harmoniserade punktskatterna finns det också nationella punktskatter som inte regleras av unionslagstiftning. Harmonisering betyder förenhetligande av beskattningen i unionens skatteområde.

Med tullunion avses en union bildad av stater, där medlemsstaterna tillämpar en gemensam handelspolitik. På en tullunions område tillämpas gemensamma tullar, men tullformaliteterna har inte avskaffats som på EU:s tullområde.

Via menyn till vänster kan du kontrollera vilka länder och områden som hör till EU:s tullområde och skatteområde. Via menyn kommer du också till en förteckning över EU-, EES-, Efta- och Schengenländerna.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka