Tullauktion

Tullen ordnar tullauktioner vid behov, vanligtvis ett par gånger om året. Tullen meddelar på förhand på sin webbplats när tullauktioner ordnas samt publicerar en auktionsförteckning där.

Tullen ordnar med stöd av artikel 198 i unionstullkodexen (EU) nr 952/2013 och 80 § i tullagen tullauktioner där man säljer varor som förverkats till staten och varor som av varierande orsaker blivit kvar under tullkontroll. På auktionerna säljs olika typer av varor, dock inte tobaks- och alkoholprodukter och inte heller varor som omfattas av import- eller användningsrestriktioner. Vid tullauktionerna säljs eventuellt också fordon som Tullen har tagit ur tjänstebruk och andra varor. Tullen svarar inte för de auktionerade varornas skick eller kvalitet. Varorna kan varken bytas eller returneras.

Varorna ska betalas vid auktionen

Mervärdesskatt tillkommer på auktionspriset. Varorna ska betalas vid auktionen med bankkort eller kontanter. Ett fordon som köpts på en tullauktion får inte användas i trafiken eller registreras innan fordonets bilskatt har betalats.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka