TMD - Tullens meddelanden

Informationsbladet Tullens meddelanden (TMD) innehåller cirkulär om tullverksamhet.

TMD-meddelandena kan innehålla hänvisningar till EU:s officiella tidningar. Dessa finns att få i pdf-format i kommissionens EUR-Lex-databas.

TMD-meddelanden från åren 2004–2008

TMD-meddelandena från åren TMD 2004–2008 finns samlade i PDF-filer. I början av varje PDF-fil  finns en innehållsförteckning för hela årets meddelanden och därefter meddelandena i nummerordning.

I PDF-filen kan man använda sökfunktionen (Ctrl+ F).

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka