Miljö

Tullen har i sitt miljöprogram förbundit sig att minska miljöpåverkan av sin verksamhet och sitt koldioxidavtryck. Tullens miljöprogram har som mål att minska energi- och materialförbrukningen och öka miljömedvetenheten.

Tullen använder WWF:s Green Office som miljösystem för sina kontorslokaler. Tullens kontor i Böle förvaltningscentrum i Helsingfors fick ett Green Office-märke i december 2015. Green Office-systemet kommer att utvidgas till Tullens andra kontorslokaler under åren 2017–2018.

Utöver miljöprogrammet övervakar Tullen också olika verksamheter som tangerar miljöskydd, t.ex. handel med utrotningshotade djur och växter, transport av farliga ämnen, strålsäkerhet, växthälsa och veterinära kontroller samt avfallsbeskattning.

Tullen har redan tagit ett betydande steg för att minska miljöbelastningen. Elektronisk tulldeklarering har förkortat rutterna vid utrikestransporter av varor. Lokaleffektiviteten genomförs enligt statens lokalstrategi och vid anskaffningar iakttas statens upphandlingsstrategi som beaktar miljösynpunkterna.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka