Ändringar i HS-nomenklaturen

Harmoniserade systemet (HS-nomenklaturen) är Världstullorganisationens (WCO) system för harmoniserad varubeskrivning och kodifiering av handelsvaror. Europeiska unionens KN-nomenklatur (KN) och Taric-nomenklatur bygger på HS-nomenklaturen. HS-nomenklaturen uppdateras med 5–6 års mellanrum, nu för sjätte gången.    

WCO informerar om HS-nomenklaturen och om ändringarna i den på sin webbplats. Information om WCO:s handböcker om HS-nomenklaturen och om användarrättigheter till HS-databasen.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2017. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2017 (pdf)

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012

Tullen har gjort en sammanställning av de ändringar i HS-nomenklaturen som träder i kraft den 1 januari 2012. Sammanställningen innehåller bl.a. information om ändringarna, korrelationstabeller 2017/2012 och 2012/2017 med läsanvisningar samt bilagor med skilda förteckningar över utgående undernummer, nya undernummer och sådana undernummer för vilka nummerkoden förblir densamma men omfattningen ändras.

OBS! Sammanställningen har uppdaterats. Ändringarna är märkta med #.

Ändringar i HS-nomenklaturen 1.1.2012 (pdf), uppdaterad

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka