Tullens datasystem- och registerbeskrivningar

Den registeransvarige och ändamålet med behandlingen av personuppgifter

Tullen är den registeransvarige och behandlar personuppgifter för att kunna verkställa tullbeskattning, tullbevaka import- och exportvaror och utrikestrafik samt bekämpa tullbrott. Närmare uppgifter om ändamålet med behandlingen av personuppgifter finns i registerbeskrivningarna.

Regelmässigt utlämnande av uppgifter

Uppgifter utlämnas för lagstadgade ändamål. Uppgifter lämnas bl.a. till EU-kommissionen och till skatte- polis-, gränsbevaknings- och utsökningsmyndigheter. Närmare uppgifter om utlämnande av uppgifter finns i registerbeskrivningarna.

Kontroll och korrigering av egna uppgifter

Var och en har på vissa undantag när rätt att få veta vilka uppgifter som finns registrerade om honom eller henne i ett personregister eller att det i ett register inte finns uppgifter om honom eller henne. Var och en har också rätt att kräva att sakfel rättas och att uppgifter som införts lagstridigt utplånas.

Kontroll- och korrigeringsbegäran ska göras skriftligen med underskrift. Korrigeringsbegäran ska vara specificerad så att felet i registret ska kunna upptäckas lätt och korrigeras med rätta uppgifter. Begäran ska skickas till:

Tullen Registratorskontoret
PB 512
00101 Helsingfors.

Datasystembeskriviningar

Registerbeskrivningar

Användarvillkor

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka