Västra och Inre Finland

Huvudkontor för tullkontoren i Jyväskylä, Karleby, Tammerfors och Vasa är Åbo tull, vars chef är Arto Honka.
Huvudkontor för tullkontoret i Lahtis är Helsingfors tull, vars chef är Maritta Haapasalmi.

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Jyväskylä
Laukaantie 4, 40320 Jyväskylä

Tidsbokningstjänst

Lahtis
Jussilankatu 4, 15680 Lahtis
PB 110, 15101 Lahtis

Tidsbokningstjänst

Tammerfors
Patamäenkatu 18, 33900 Tammerfors
PB 133, 33101 Tammerfors

Tidsbokningstjänst

Vasa
Skeppsredaregatan 1, Vasklot
PB 261, 65101 Vasa

Tidsbokningstjänst
Tullkontor som beviljar förtullningsböcker

Karleby
Hamntullsvägen 3, 67900 Karleby

Tullkontor som beviljar förtullningsböcker


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka