0295 5207

Val 1: , ärenden gällande ifyllande av webbdeklaration
Webbdeklarationer må-fr 8–18
Underval 1. Importdeklarering
Underval 2. Exportdeklarering
Underval 3. Transiteringsdeklarering
Underval 4. Deklarering av säkerhetsuppgifter
nettiasiointi.yritysasiakkaat(at)tulli.fi

Val 2: Meddelandeuppföljning  /handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden / besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden
Meddelandedeklarering vid import, må–sö 24/7
spake.tuonti(at)tulli.fi

Val 3:
Underval 1: Även ärenden gällande exportdeklarationer som inlämnats i efterhand
Underval 3: Meddelandeuppföljning / handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden / besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden

Meddelandedeklarering vid export
Underval 1: Utförseluppföljning vid export, må–fr 816
Underval 2: Export med exportbidrag, må–fr 816
Underval 3: Meddelandedeklarering vid export, må–sö 24/7

Utförseluppföljning vid export: vientiseuranta(at)tulli.fi
Export med exportbidrag: spake.feoga(at)tulli.fi
Meddelandedeklarering vid export: spake.vienti(at)tulli.fi

Val 4: Meddelandeuppföljning / handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden / besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden
Meddelandedeklarering vid transitering, må–sö 24/7
spake.passitus(at)tulli.fi

Val 5: Meddelandeuppföljning / handläggning av anhängiga tulldeklarationsmeddelanden / besvarande av kundernas frågor gällande deklarationsmeddelanden
Meddelandedeklarering av säkerhetsuppgifter, må–sö 24/7
spake.arex(at)tulli.fi

 

Beakta följande

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka