Tidsbokningstjänst

Vid de tullkontor där den personliga kundservicen har lagts ned sköts tullärenden framöver i regel genom elektroniska tjänster eller förenklade förfaranden. I de fall där elektroniska tjänster eller alternativa förfaranden inte kan tillämpas, erbjuder Tullen personlig kundservice via tidsbokning. Tider kan bokas under tjänstetid måndag–fredag kl. 8–16.15.

Tid kan bokas för att sköta följande ärenden:

  •     bestyrkande av EUR.1- och A.TR.-certifikat vid brådskande fall
  •     bestyrkande av T2L- och T2LF-dokument
  •     bestyrkande av INF-blanketter
  •     bestyrkande av ATA-carneter och NATO-formulär 302
  •     exportlicenser som kräver Tullens anteckningar
  •     påteckning av vinintyg
  •     förtullning av bilar införda som flyttgods av privatpersoner från länder utanför EU
  •     påbörjande och avslutande av transiteringsförfarande (gäller även TIR-carneter)
  •     förtullning av flyttgods och fritidsbåtar som förts in av privatpersoner

Tidsbokningstjänsten får endast användas i brådskande fall. Sådana är till exempel situationer där en originalhandling inte kan styrkas på något alternativt sätt och det inte är tillåtet eller möjligt att bestyrka handlingen i efterhand.

Boka tid till personlig kundservice av Tullens regionala rörliga grupper.

I samband med tidsbokningen ska du uppge vilken service du vill ha samt när du önskar erhålla den och på vilket tullkontor. Du ska också ange dina kontaktuppgifter.

Tid ska bokas minst två timmar före servicebehovet. Tid kl. 8 följande morgon ska bokas senast kl. 14.15 vardagen innan.

Åbo
Rörliga gruppen i Egentliga Finland

tfn 0295 527 167
E-post LTP.Var.Liikkuva(at)tulli.fi

Raumo och Björneborg
Rörliga gruppen i Satakunta

tfn 0295 527 165
E-post LTP.Sat.Liikkuva(at)tulli.fi

Vasa och Karleby
Rörliga gruppen i Österbotten

tfn 040 332 4607 (Vasa)
tfn 040 332 4604 (Karleby)
E-post LTP.Poh.Liikkuva(at)tulli.fi

Tammerfors och Jyväskylä
Rörliga gruppen i Birkaland

tfn 0295 527 163
E-post LTP.Pir.Liikkuva(at)tulli.fi

Torneå
Bottenvikens rörliga grupp

tfn 0295 527 162
E-post ptp.liikkuva.tornio(at)tulli.fi

Uleåborg
Bottenvikens rörliga grupp

tfn 0295 527 161
E-post ptp.liikkuva.oulu(at)tulli.fi

Lahtis
Tullklarerings- och varugranskningsgruppen i Nordsjö, Helsingfors

tfn 040 332 1721
E-post helsinki.tavaravalvonta(at)tulli.fi

Hangö
Rörliga gruppen i Hangö

tfn 0295 527 002
E-post hanko.valvonta(at)tulli.fi   

Kotka
Rörliga gruppen i Kotka
tfn 040 332 5203
E-post kotka.vuoroesimiehet(at)tulli.fi                               

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka