Böle förvaltningscentrym ligger på addressen Semaforbron 12, 00520 Helsingfors (karta).

Ankomst och parkering

Med bil

Du kan parkera din bil i förvaltningscentrumets avgiftsfria gästparkeringshall på Stinsgatan 11. Gästparkeringstillstånd fås från infodisken i nedre aulan.

Med tåg

Alla VR:s när- och fjärrtåg stannar vid Böle station.

Med spårvagn

Spårvagnarna 7A, 7B och 9 stannar vid Böle förvaltningscentrum.

Med buss

Vid hållplatserna på Böle bro stannar följande bussar: 23, 50, 58, 58B, 59, P16, 69, 504, 505, 506 ja 518.

Till fots

Rör du dig till fots kommer du rakt till förvatningscentrumet genom att gå genom dörrarna i östra ändan av Böle station och fortsätta längs Semaforbron; den högra passagen tar dig till förvaltningscentrumets aula, Aurinkoraitti

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka