Vanliga frågor

Du kan skriva din fråga direkt i fältet nedan.

Obs! Elektroniska tjänsterna för bil- och punktbeskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Fråga tullrådgivningen

Tullrådgivningen betjänar kunder i alla frågor som gäller tullverksamhet. Med blanketten nedan kan du skicka frågor till sakkunniga vid tullrådgivningen. Kom ihåg att ange dina kontaktuppgifter. Vi besvarar din förfrågan inom fem arbetsdagar.

OBS!
Om du inte får något tackmeddelande efter att du skickat din fråga, var snäll och skicka frågan på nytt.
Det här fältet är obligatoriskt.
Det här fältet är obligatoriskt.

Nyckelord Tullrådgivning

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny