Åland

Huvudkontor är Mariehamns tull, vars chef är Eva Enges.

Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.

Mariehamn
Hamngatan, 22100 Mariehamn
Hamnterminalen, PB 40, AX-22101 Mariehamn
vs99Tglox1jZvyyhgNuiYv7CJT6nuzbzevx

Tullkontor som beviljar förtullningsböcker

Hamnterminalen
Postpaket, kontantförtullning må–fr 9–11, 12–15
Hamngatan, 22100 Mariehamn
Telefonkundtjänst

0295 527 018, EDI och webbimport vardagar 9–15
0295 52 333, Ålands skattegränsärenden vardagar 9–15
0295 5202, Tullrådgivning, företagskunder, vardagar 8–16


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka