Webbplatsens datasäkerhet och användningsvillkor

Analys av användningen och utveckling av webbplatsen

Webbplatsen Tulli.fi använder Google Analytics-tjänsten för att analysera användningen av webbplatsen och utveckla den. Google Analytics samlar in användningsdata om webbplatsbesökare med hjälp av tredjepartskakor ('Cookies') för att man ska kunna förbättra webbplatsens funktioner samt användarupplevelsen och på så sätt betjäna Tullens kunder bättre.

Analysdata om användningen av webbplatsen behandlas eller lagras inte så att man kan följa en enskild besökare. Du kan lättast förhindra analys av användningen via webbläsarens kakinställningar eller genom att installera ett webbläsartillägg för detta ändamål.

Google Analytics-tjänsten används inte på sidan för nättips.

Du får mera information om tjänsten Google Analytics och om dess datasäkerhetsprinciper på följande webbplats: http://www.google.com/intl/sv/policies/privacy/partners/

Det finns anvisningar för hantering av kakor för de mest populära webbläsarna och programmen på följande webbplatser:

Användning av kakor i andra tjänster

Tullen kan använda kakor också som en nödvändig del av tillhandahållandet av en elektronisk tjänst, till exempel som en del av åtkomsthanteringen för tjänsten. Om man blockerar sådana kakor blockerar man samtidigt också användningen av den elektroniska tjänsten.

På webbplatsen används också s.k. sociala insticksprogram med hjälp av vilka webbplatsen till exempel kan visa innehåll som finns på social medier. Webbplatsens sociala insticksprogram kan ställa kakor från sina egna tjänster och enligt sina egna principer.

Hantering av personuppgifter

Tullen hanterar dina personuppgifter omsorgsfullt och lagenligt och tryggar datasäkerheten för dessa uppgifter på ett ändamålsenligt sätt.

Datasäkerheten på webbplatsen

Datasäkerheten på webbplatsen Tulli.fi granskas av en tredje part. På vissa sidor, till exempel på sidan för nättips, är telekommunikationen SSL-skyddad, vilket innebär att utomstående personer inte olovligt kan följa eller ändra din nättrafik.

Om du upptäcker en sårbarhet eller svaghet på webbplatsen, var vänlig och meddela det till Tullens registratorskontor, kirjaamo(at)tulli.fi.

Användningsvillkor för webbplatsen

Rätten till text- och bildmaterial som publiceras på webbplatsen innehas av Tullen eller någon annan namngiven informationslämnare.

Webbplatsens textmaterial får användas och det är tillåtet att länka till materialet i sådana sammanhang som överensstämmer med god sed, förutsatt att källan uppges.

Bilder på webbplatsen får inte manipuleras eller redigeras utan tillstånd. Bilderna får inte utnyttjas på ett sätt som är otillbörligt eller strider mot god sed. Bilderna får inte heller användas för marknadsföring och reklam eller för andra kommersiella ändamål. Användaren får inte överlåta publiceringsrätten till en tredje part.

Man har på alla sätt strävat efter att webbplatsens innehåll är korrekt och aktuellt. Tullen ansvarar inte för kostnader eller skador som förorsakas användaren till följd av eventuella fel i innehållet på webbplatsen. Tullen ansvarar inte heller för olägenheter som beror på tekniska störningar eller för sådant material som har producerats externt och som webbplatsen har länkar till.

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka