Pressmeddelandearkiv

 • Tullen beslagtog 144 kilo hälsofarliga läkemedelsförfalskningar
  Pressmeddelande 27.6.2017

  Tullen beslagtog 144 kilo läkemedelsförfalskningar, dvs. sammanlagt omkring 73 000 tabletter med förfalskade läkemedel. Läkemedelsförfalskningarna hade smugglats från Kina till Finland med avsikt att smuggla dem vidare till Slovenien. Två finländare är misstänkta för smugglingsförsöket.

 • Mervärdesbeskattningen av varuimport överförs till Skatteförvaltningen
  Pressmeddelande 4.5.2017

  Regeringen föreslår att mervärdesbeskattningen av varuimport ska överföras från Tullen till Skatteförvaltningen. Ändringen gäller företag som förts in i registret över mervärdesskattskyldiga.

 • I den samordnade Opson VI-insatsen beslagtogs förfalskade livsmedel – I Finland inriktades insatsen på förfalskade kryddpartier
  Pressmeddelande Lehdistötiedotteet tiedotteet 26.4.2017

  -

 • Vid beredningen av alkohollagen tar man del av Helsingfors hovrätts dom om distansförsäljning av alkoholdrycker
  Pressmeddelande SHM 24.4.2017

  Social- och hälsovårdsministeriet tar del av Helsingfors hovrätts dom i fråga om distansförsäljning av alkoholdrycker. Före de slutliga besluten är Finlands nuvarande alkohollag gällande i sin helhet. Social- och hälsovårdsministeriet fortsätter beredningen av alkohollagen såsom planerat. Målet är att regeringens proposition ska överlämnas till riksdagen under vårsessionen.

 • Översikt över narkotika- och dopningsmedelsbrottsligheten 2016–2017
  Pressmeddelande 12.4.2017

  Det totala antalet narkotikabrott de judiciella myndigeheterna fick kännedom om år 2016 ökade med 7,5 procent i jämförelse med år 2015. Av det totala antalet narkotikabrott ökade antalet grova narkotikabrott med ca 9,7 procent medan antalet straffbart bruk av narkotika ökade med ca 3,6 procent i jämförelse med år 2015. Straffbart bruk avslöjas vanligen vid polisens trafikövervakningar.

 • Tullen skärper tullbevakningen av den tunga fordonstrafiken
  Kundmeddelande Pressmeddelande 7.4.2017

  Med anledning av attacken i Stockholm den 7 april 2017 har Tullen skärpt övervakningen i Helsingfors och Åbo hamnar av speciellt den tunga fordonstrafiken. Tullen kommer också att använda riskanalys och prata med chaufförer i större utsträckning om så behövs.

 • Kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka upphör 1.4.2017
  Pressmeddelande 29.3.2017

  Finansministeriets koordineringsgrupp för regionalisering har 27.3.2017 förordat Tullens förslag att lägga ned kundservicen vid tullkontoren i Fredrikshamn och Hietanen i Kotka från och med 1.4.2017.

 • Tullen sökte slutförvaringsplats för rubidium i 20 år
  Pressmeddelande 23.3.2017

  År 1997 beslagtog Uleåborgs tull ett 50 kilos parti av alkalimetallen rubidium. Metallpartiet klassificerades som ett farligt ämne och förblev i Tullens lager i 20 år, eftersom det visade sig vara svårt att förstöra det i Finland eller hitta en slutförvaringsplats för det. I mars 2017 fann man äntligen, med hjälp av Aalto-universitetet, en plats för rubidiumet – Marburgs universitet i Tyskland.

 • Tullen avslöjade en nätdrogbutiks underbutiker som verkat på webbplatsen Silkkitie i Tor-nätverket
  Pressmeddelande 21.3.2017

  Tullen har avslöjat flera nätdrogbutiker som verkar på webbplatsen Silkkitie (Sidenvägen) i Tor-nätverket. De avslöjade nätdrogbutikerna var kopplade till den organisation för nätdroghandel som Tullen avslöjade år 2016. Organisationen smugglade droger till Finland och sålde dem vidare via Tor-nätverket i flera nätdrogbutiker. Under Tullens förundersökning har man också lyckats identifiera hundratals personer som köpt dessa droger.

 • Tullens brottsbekämpning – resultat på hög nivå för samhället och ekonomin
  Pressmeddelande 17.3.2017

  Tullbrottsbekämpningens samhällsnytta var cirka 225 miljoner euro. Året innan var samhällsnyttan sammanlagt 15,94 miljoner euro. Den största delen av ökningen av samhällsnyttan är värdeökningen av varor som inte beslagtagits.

 • Tullen övervakar expressfrakt- och postförsändelser extra noga från och med den 16.3.2017
  Pressmeddelande 16.3.2017

  Tullen har skärpt övervakningen av expressfrakt- och postförsändelser med anledning av den brevbomb som hittades idag den 16.3.2017 i Paris, Frankrike, och den paketbomb som hittades i onsdags i Tyskland. Särskilt försändelser från Grekland övervakas och Tullen har satt in extra personal på flygtullen för den tid som skärpt bevakning tillämpas.

 • Tullen har utrett ett omfattande fall av grovt skattebedrägeri och grovt alkoholbrott i samband med näthandel med alkohol
  Pressmeddelande 16.3.2017

  Tullen har utrett ett fall av grovt alkoholbrott och grovt skattebedrägeri i samband med verksamhet som idkats av nätbutiker som grundats i Estland. Den brottsmisstänkte har genom distansförsäljning via två nätbutiker sålt alkohol, cigaretter och andra punktskattepliktiga produkter från Estland till finländska konsumenter. Produkterna har levererats till Finland från Estland och Lettland.

 • Tullen påträffade en efterlyst person som misstänks för delaktighet i butiksinbrott gjorda med bil och i stölder av penningautomater
  Pressmeddelande 10.3.2017

  Tullen övervakade avgående persontrafik i Nordsjö hamn i Helsingfors torsdagen 9.3.2017. I samband med övervakningen samtalade tulltjänstemännen med fordonsförare och passagerare samt genomlyste fordon på basis av samtalen.

 • Tullen har effektiverat varukontrollen i fråga om sexdockor som föreställer barn
  Pressmeddelande 7.3.2017

  Norska tullen publicerade den 3 mars 2017 ett meddelande där tullen sade sig ha beslagtagit sexdockor som föreställer barn. Finska tullen har fått ett tips från en aktör i speditionsbranschen om att det möjligt att likadana dockor som i Norge också försöker importeras till Finland. Tills vidare har sådana varuförsändelser inte påträffats i Finland.

 • Tullaboratoriet firar 110-årsjubileum
  Pressmeddelande 27.2.2017

  Tullaboratoriet grundades genom senatens beslut den 27 februari 1907. Under sin 110-åriga historia har Tullaboratoriets verksamhet och uppgifter förändrats en hel del. Antalet prestationer har ökat från 407 varuanalyser som gjordes för tullkamrarna år 1908 till 16 099 kontrollerade partier, över 47 000 undersökningar och knappt miljon forskningsresultat år 2016. Samtidigt har Tullaboratoriets personal ökat från en till 61 personer.

 • Tullen misstänker ett aktiebolag för grovt skattebedrägeri, grovt tullklareringsbrott och grovt bokföringsbrott
  Pressmeddelande 24.2.2017

  Tullen misstänker utifrån en utförd företagsgranskning att ansvarspersonerna för ett finskt aktiebolag under åren 2013‒2015 har gjort sig skyldiga till grovt skattebedrägeri, grovt tullklareringsbrott och grovt bokföringsbrott. Med ett efteruppbördsbeslut tar Tullen av aktiebolaget ut obetalda skatter på sammanlagt över 2 000 000 euro till den finska staten. Egendom till ett värde på över 1 500 000 euro som tillhör aktiebolagets ansvarspersoner har belagts med kvarstad som en säkringsåtgärd.

 • Tullen uppbar 10,8 miljarder euro i skatter åt staten år 2016
  Pressmeddelande 21.2.2017

  Tullen uppbar sammanlagt ca 10,8 miljarder euro i skatter och avgifter år 2016. Detta belopp var cirka 400 miljoner euro och cirka 4 procent mera än året innan.

 • Värdet på exporten sjönk år 2016 med fyra procent
  Pressmeddelande Statistikmeddelandet 7.2.2017

  Enligt Tullens preliminära uppgifter minskade värdet av Finlands varuexport år 2016 med fyra procent. Värdet på exporten uppgick till 51,7 miljarder euro. Värdet på importen höll sig däremot nästan på samma nivå som året innan och var 54,6 miljarder euro. År 2015 minskade exporten också med fyra procent, men då sjönk importen med sex procent.

 • Tullen avslöjade: Smugglat snus i postförskottsförsändelser till olika orter i Finland
  Pressmeddelande 2.2.2017

  På basis av Tullens förundersökning misstänks en finländsk man ha smugglat cirka 320 kilo snus från Sverige. Mannen misstänks även ha sålt det införda snuset vidare, huvudsakligen som postförskottsförsändelser. Beloppet av undandragen punktskatt uppgår till cirka 118 000 euro.

 • Muntlig anmärkning åt Tullens generaldirektör Hartikainen, parterna uppnådde en uppgörelse i godo
  Pressmeddelande 31.1.2017

  Finansministeriets statssekreterare såsom kanslichef Martti Hetemäki gav måndagen den 30 januari Tullens generaldirektör Antti Hartikainen en muntlig anmärkning med anledning av agerandet i samband med det disciplinära förfarandet i fråga om Tullens kommunikationsdirektör.

 • Tullen avslöjade ett omfattande fall av narkotikainförsel organiserad av finländare och polacker
  Pressmeddelande 23.1.2017

  Tullen avslöjade ett omfattande fall av narkotikainförsel som hade organiserats av finländare och polacker. Under den långvariga förundersökningen samarbetade Tullen med flera europeiska lagövervaknings- och rättsmyndigheter. Som ett resultat av samarbetet överlämnades personer till Finland med stöd av en europeisk arresteringsorder. Därtill har tio finländska personer hörts som misstänkta för brott.

 • Tullens bekämpning av grå ekonomi ger resultat
  Pressmeddelande 29.12.2016

  Tullens bekämpning av grå ekonomi har resulterat i en direkt och indirekt samhällsnytta på över 80 miljoner euro under år 2016.

 • Dagen mot korruption i dag 9.12
  Pressmeddelande 9.12.2016

  I dag 9.12.2016 uppmärksammas den internationella dagen mot korruption. Syftet med dagen är att väcka medborgardiskussion och att påminna om att inget land är fritt från korruption. Korruption har skadliga följder som försämrar medborgarnas grundläggande rättigheter, ökar ojämlikheten och bromsar samhällenas ekonomiska utveckling.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka