Meddelanden om förmånsbehandling

  • Höjda tullkvoter för vin från Bosnien och Hercegovina
    Meddelanden om förmånsbehandling 26.5.2017

    Europeiska kommissionen har utfärdat en förordning om ändring av genomförandeförordning (EU) nr 343/2011 om öppnande och förvaltning av unionstullkvoter för viner med ursprung i Bosnien och Hercegovina.

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka