Intrastat

Införsel av varor från EU-området

EU-kaupan aloittaminen

Kynnysarvoraja ylittyy

Kirje Intrastat-velvollisuuden alkamisesta

Tulli.fi
Tulli.fi

Kontrollering av statistikuppgifter

Utrikeshandelsstatistik

Tulli.fi
Meny