Sidan du söker finns tyvärr inte på ifrågavarande språk.
×
Obs!

Den svenskspråkiga webbplatsen är ännu inte färdig. Webbplatsen innehåller både svenskspråkigt och finskspråkigt material, och det finskspråkiga materialet ersätts med svensk text allteftersom översättningarna blir färdiga. Blanketter finns här och omräkningskurser finns här.

Statistikpublikationer om utrikeshandel på svenska och engelska

Tullens färskaste statistik över utrikeshandeln publiceras på svenska och engelska i samband med den finskspråkiga publikationen. Månadsstatistiken för oktober har publicerats 30.12.2016 kl. 9.

Läs mer

Bilbeskattningen och punktbeskattningen flyttade från Tullen till Skatteförvaltningen 1.1.2017

Information och råd om bilbeskattningen och punktbeskattningen fås på Skatteförvaltningens webbplats och telefonrådgivning. Också elektroniska tjänsterna för bil- och punktbeskattning finns på Skatteförvaltningens webbplats.

Läs mer

Tullen betjänar privatpersoner


Beräkna tullavgift med räknaren
Mest populära FAQ ämnen

Tarkemmin rajoituksista


Meny