Garantier

Vilka betalningsmedel godkänns vid tullkontoren?
Du kan betala tullar, skatter eller garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:

  • kontant
  • check
  • Visa Debit/Kredit
  • Visa Electron
  • Mastercard Debit/Kredit
  • Maestro samt
  • V Pay.

Observera att du kan betala importskatterna i Tullens deklarationstjänst för import bara direkt från ditt bankkonto. Du kan inte betala med kreditkort i tjänsten.


                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, privatkunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.
Om du har ett bilbeskattningsärende, vänligen kontakta Skatteförvaltningen (vero.fi)

 


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka