Vanliga frågor

På denna sida finns vanliga frågor om de mest populära ämnesområdena.
Du kan bläddra bland frågorna eller skriva din fråga direkt i fältet nedan.

Import

Om tullklareringen gjorts av ett ombud kan du begära förtullningsbeslutet av ombudet. Om du själv gjort tullklareringen i Tullens deklarationstjänst för import, logga in i tjänsten på nytt med samma nätbankskoder.
Genast när du godkänt användarvillkoren öppnas Startsidan där du kan skriva ut förtullningsbeslutet.

Enligt användarvillkoren för deklarationstjänsten för import är en privatperson skyldig att arkivera handlingarna som hänför sig till förtullningen under innevarande år + följande 3 år efter förtullningen, medan företag ska arkivera dem under innevarande år + följande 6 år efter förtullningen. Tullen kan be dig uppvisa handlingarna.


Återbetalningen syns inte nödvändigtvis på ditt konto då beslutet anländer, utan det kan ta några dagar innan pengarna har överförts till ditt konto.


Du kan ansöka om återbetalning av importskatterna till exempel om du hävt köpet och skickat varorna tillbaka till säljaren utanför EU, eller om varans värde har angetts fel vid förtullningen.

Läs mer: Returer, reparationer och utbyten

 


Ansökningarna handläggs i den ordning de kommit in. Den genomsnittliga handläggningstiden för omprövningsansökningar som skickats in av privatpersoner är omkring två månader från den dag ärendet blivit anhängigt.
Handläggningstiden för ansökningar från företag är något längre, omkring fyra månader från att ärendet registrerades som anhängigt.
Om du inte har fått ett beslut inom de genomsnittliga handläggningstiderna, kan du vända dig till Tullens registratorskontor på kirjaamo(at)tulli.fi eller 0295 527 000. Vänligen undvik onödiga förfrågningar eftersom de fördröjer handläggningen av ansökningarna.


Export

Fartyg (skepp och flygplan) som går i internationell trafik behöver för sin verksamhet olika varor och förnödenheter som t.ex. bränsle och smörjmedel, proviant och diverse varor som installeras och används i samband med underhåll och reparationer. Leveransen av dessa varor till fartygen kallas i tullagstiftningen för fartygsleveranser.

Till fartygsleveranser hör också varor som levereras skattefritt till fartyg för försäljning och för att införas som gåvor.

En fartygsleverans förutsätter att beställningen av varor görs i ett rederis eller flygbolags namn. Varor avsedda för fartygspersonalens personliga bruk behandlas som resandeinförsel och -utförsel.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


En elektronisk exportdeklaration som inlämnas för fartygsleveranser behandlas på samma sätt som en fullständig exportdeklaration, med vissa avvikelser.

Det är dock enklare att upprätta en exportdeklaration för fartygsleveranser än en normal exportdeklaration, eftersom man som varukod för fartygsleveransvaror endast använder tre Taric-nummer: 99302400 livsmedel, 99302700 bränslen och 99309900 övriga varor.

Varken säkerhetsuppgifter för exporten eller utförseldeklarationer behöver inlämnas.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


När fartygsleverantören levererar varor till ett fartyg ska denne be fartygets representant att underteckna exportföljedokumentet (EAD). Fartygsleverantören ska sedan spara detta undertecknade följedokument i sin bokföring som bevis.

Fartygsleverantören kan också få ett utförselbekräftat överlåtelsebeslut för sin bokföring genom att för Tullen uppvisa följedokumentet som undertecknats av fartygets representant.

Läs mer: Fartygsleveransförfarande


Med så kallade negationskoder anges att varan inte omfattas av en import- eller exportrestriktion. Till exempel om en leksak inte innehåller förbjuden päls från katt eller hund, anges Y922 som negationskod.


Statistik

Tullen publicerar översikter över utrikeshandeln med varor landskapsvis (endast på finska) där landskapens andelar av Finlands totala export kommer fram. Den nyaste översikten finns här.


Tullens utrikeshandelsstatistik publiceras på Tullens webbplats under Utrikeshandelsstatistik. Där finns de senaste statistikpublikationerna och -översikterna. På sidorna finns också information om statistikföringen, publiceringstidtabeller för statistik och färdiga statistiska figurer. På sidan Tabeller finns färdiga excel-tabeller om Finlands import och export per bl.a. varugrupp och land.

Detaljerad statistik om utrikeshandeln med varor finns tillgänglig i Tullens Uljas-tjänst (distributionssystem för utrikeshandelsstatistik). Tjänsten är gratis att använda och kräver ingen registrering.


Av varuleveranser som fattats i en deklaration görs en vanlig Intrastat-deklaration gällande den månad i vars deklaration de fattades. Dessa extra deklarationer ersätter inte tidigare deklarationer, vilket gör att företag kan ha flera deklarationer för en månad. Extra deklarationer kan lämnas ända till den 15 augusti påföljande år.


Företag behöver inte själva registrera sig som Intrastat-deklarant. Om tröskelvärdet för skyldigheten att lämna in statistiska uppgifter överskrids vid införsel, meddelar Tullen företaget om att uppgiftsskyldigheten börjat. På samma sätt meddelas när uppgiftsskyldigheten börjar vid export.


Kund hos Tullen

Åland

Du får föra in två liter öl skattefritt från eller till Åland. I övrigt gäller i fråga om Åland och Kanarieöarna samma mängdgränser som för införsel från ett land utanför EU.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


Det finns inga begränsningar för alkoholdrycker som frisläppts för konsumtion.

I fråga om produkter som köpts i en tax free-butik är maximimängden för den skattefria införseln 1 liter starka alkoholdrycker (mer än 22 volymprocent) eller 2 liter andra alkoholdrycker (max 22 volymprocent) samt 4 liter icke-mousserande vin och 2 liter öl.

Läs mer: Resandeinförsel av alkohol

 


En vara anses begagnad när den inte längre kan säljas momsfritt, vanligtvis efter att en privatperson eller ett företag utan rätt till momsavdrag i månadsdeklarationen till Skatteförvaltningen ägt varan.


På Tullens hemsida under Ansökningsblanketter för tillstånd hittar du blankett nr 1027r. Du fyller i denna blankett och skickar den elektroniskt till lupakeskus(at)tulli.fi. Tullen kommer att skicka dig ett beslut när du beviljats anstånd med betalning.


Tillstånd

Garantier

Vilka betalningsmedel godkänns vid tullkontoren?
Du kan betala tullar, skatter eller garantier med följande betalningsmedel vid tullkontoren:

  • kontant
  • check
  • Visa Debit/Kredit
  • Visa Electron
  • Mastercard Debit/Kredit
  • Maestro samt
  • V Pay.

Observera att du kan betala importskatterna i Tullens deklarationstjänst för import bara direkt från ditt bankkonto. Du kan inte betala med kreditkort i tjänsten.


Transport och lagring

Ankomsten av alla varor som importeras till landet ska anmälas till Tullen. Varor som transporteras landvägen uppvisas för tullen vid gränsen, i andra trafikformer lämnar transportfirman en elektronisk anmälan om uppvisande till Tullen. Om de oförtullade varorna därefter lossats till ett tillfälligt lager har du 90 dagar från datumet på anmälan om uppvisande, dvs. cirka tre månader, att bestämma vad du ska göra med varorna. Du kan till exempel återexportera varorna ut ur EU eller förtulla dem in i Finland.

Observera att dessa 90 dagar är en maximitid enligt lag, och en del av lagerhavarna tillämpar en kortare tidsfrist.


Elektroniska tjänster

Deklarationstjänsten för import

Skicka omprövningsansökan per e-post till Tullens registratorskontor till kirjaamo(at)tulli.fi eller i ett brev till adressen Tullen, Omprövningsansökningar vid import, PB 512, 00101 Helsingfors.

Som ansökan kan du använda:

  • tullblankett 643r (Ansökan om återbetalning/eftergift av tullar)
  • tullblankett 99r (Ändringsanmälan som leder till efteruppbörd). Med denna blankett kan man även ansöka om återbetalning.

eller

  • en fritt formulerad ansökan som innehåller de uppgifter som ska anges i blanketterna ovan samt andra uppgifter som behövs.

Läs mer:
Omprövning av beslut
Att skicka omprövningsansökan
Snabb omprövning

 


Deklarationstjänsten för import kan användas såväl av Tullens kontantkunder som av Tullens registrerade kreditkunder. Användningen av tjänsten kräver avgiftsfria Katso-koder som beviljas av Skatteförvaltningen.


På sidorna om import finns detaljerad information om import och separata anvisningar för olika importförtullningsfall.                            

Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord Vanliga frågor

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka
Meny