Tulldeklareringen förändras

EU:s reviderade tullagstiftning träder i kraft stegvis under åren 2016–2020.

Kraven enligt den nya unionstullkodexen och dess tillämpningsföreskrifter har tillämpats sedan maj 2016 på bl.a. tullförfaranden och tillståndsvillkor. Befintliga tillstånd som beviljats av Tullen omprövas och nya tillståndsbeslut fattas 1.5.2016–30.4.2019.

De nya kraven gällande tulldeklarering börjar tillämpas när de nya deklarationssystem som specificerats på EU-nivå införs stegvis. Nya exportdeklarationer och transiteringsdeklarationer införs enligt EU:s gällande arbetsprogram i oktober 2019 och nya importdeklarationer och deklarationer för säkerhetsuppgifter vid införsel i oktober 2020.

Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Iakttagande av tillståndsanvisningen för godkänd avsändare vid transitering vid användning av transportmedel
18.10.2017 12.00
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Begäran om utförselbekräftat överlåtelsebeslut i exportdeklaration – ändring 25.11.2017
9.10.2017 8.57
Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Systemet för tullbeslut tas i bruk måndagen den 2.10.2017
29.9.2017 8.00
Kundmeddelande Meddelanden om ny lagstiftning och förändrad tulldeklarering

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka