Transitering

Funktion Ärende Läget 2017 Senare
Transitering Samlad garanti vid transitering Tillstånden till samlad säkerhet (garanti) som beviljats före 1.5.2016 gäller under övergångsperioden tills ett nytt beslut fattas på basis av omprövning, dock som längst till 1.5.2019. Ett EU-omfattande system för hantering av garantier (GUM) tas i bruk enligt EU:s arbetsprogram 1.10.2020.
Transitering Transiteringsförfarande När transiteringen inleds uppvisar den huvudansvarige för transiteringen varorna och deklarationens referensnummer vid avgångstullkontoret; vid förenklat förfarande (godkänd avsändare) behöver man inte besöka tullkontoret. Tullen kan tillåta att även andra än godkända avsändare kan inleda transiteringsförfaranden utan att besöka tullkontoret; tidpunkten och verksamhetsmodellerna preciseras senare enligt en nationell linjedragning.
Transitering Förenklad transitering i sjö- och flygtrafik, s.k. manifesttransitering

Det nuvarande förenklade förfarandet (manifesttransitering) kan fortfarande tillämpas, men i sjö- och flygtrafik kan man i stället för det också ansöka om tillstånd att använda ett elektroniskt transportdokument som transiteringsdeklaration, utan garanti.

Enligt EU:s övergångsförordning förutsätter transitering i sjö- och flygtrafik utan garanti senast 1.5.2018 att ett elektroniskt transportdokument används. Därefter är manifesttransitering inte längre tillåtet.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka