Tillstånd

Funktion Ärende Läget 2017 Stegvisa förändringar 2017–2020
Tillstånd Tillstånd beviljade före 1.5.2016 I verksamhet som regleras av tillstånd beviljade före 1.5.2016 tillämpas förfaranden och tillståndsvillkor som föreskrivs i unionens tullkodex (UTK) Tillstånd som beviljats före 1.5.2016 gäller giltighetstiden ut eller tills Tullen omprövat dem och fattat ett nytt tillståndsbeslut, dock som längst till 1.5.2019. Tullen kontaktar tillståndshavarna i samband med omprövningen.
Tillstånd Nya tillstånd av Tullen Tillstånden enligt UTK söks med blanketter som reviderats 2016-2017. Blanketterna ska skickas till Tullen. Tillstånd som regleras av UTK men gäller bara i Finland söks via ett nytt nationellt system tidigast år 2018.
Tillstånd Tillstånd som gäller i flera än bara en EU-stat

Ett nytt EU-omfattande elektroniskt tillståndssystem Tullbeslut (CD) togs i bruk den 2 oktober 2017. Via Tullbeslut-systemet söks tillstånd som involverar fler än en medlemsstat. Största delen av de tillstånd som Tullen beviljar söks fortfarande med blanketter hos Tullens tillståndscentral. Ansökningsprocessen för till exempel AEO-tillstånd och tillstånd till samlad garanti ändras inte. Läs mer här.

Kundportalen Tullbeslut kommer senare att omfatta andra beslut som fattas av Tullen, t.ex. beslut om bindande klassificeringsbesked.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka