Tillstånd

Funktion Ärende Läget 2017 Stegvisa förändringar 2017–2020
Tillstånd Tillstånd beviljade före 1.5.2016 I verksamhet som regleras av tillstånd beviljade före 1.5.2016 tillämpas förfaranden och tillståndsvillkor som föreskrivs i unionens tullkodex (UTK) Tillstånd som beviljats före 1.5.2016 gäller giltighetstiden ut eller tills Tullen omprövat dem och fattat ett nytt tillståndsbeslut, dock som längst till 1.5.2019. Tullen kontaktar tillståndshavarna i samband med omprövningen.
Tillstånd Ansökningsblanketter för tillstånd Tillstånden enligt UTK söks med blanketter som reviderats våren 2016. Blanketterna skickas till Tullen. Blanketterna för ansökan av tillstånd som beviljas enligt nationell lagstiftning revideras stegvis under åren 2016–2017. Tillstånd som regleras av UTK men gäller bara i Finland söks via ett nytt nationellt system tidigast år 2018.
Tillstånd Tillstånd som gäller i flera än bara en EU-stat I ansökningsblanketterna anges de EU-länder där man vill att tillståndet ska gälla. Medlemsstaternas myndigheter är i kontakt med varandra när det gäller villkoren för beviljande av tillstånd som inbegriper flera medlemsstater och de garantier som eventuellt ska reserveras.

Ett nytt EU-omfattande elektroniskt tillståndssystem CD införs enligt EU:s arbetsprogram 2.10.2017. Systemet harmoniserar processen för ansökan och beviljande av tillstånd. Efter införandet av CD-systemet söks alla tillstånd som inbegriper flera medlemsstater alltid via systemet.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka