Priser på Tullens avgiftsbelagda prestationer

Finansministeriet har utfärdat en förordning om Tullens avgiftsbelagda prestationer. I förordningen och i avgiftstabellen som utgör en bilaga till förordningen fastställs Tullens avgiftsbelagda offentligrättsliga prestationer och deras priser:

  • tullåtgärder
  • Tullens beslut
  • Tullaboratoriets prestationer
  • övriga tjänster.

De avgiftsbelagda prestationerna gällande bil- och punktbeskattning har överförts till Skatteförvaltningen och prestationerna som gäller fordonsklarering har till stor del avskaffats i och med att användningen av elektroniska tjänster blivit allt vanligare.

Tullens företagsekonomiska prestationer prissätts enligt prislistan som bifogats till Tullens beslut.

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka