Tullagring

Funktion Ärende Läget 2017 Stegvisa förändringar 2017-2020
Tullagring Deklarationer Vid normalt deklarationsförfarande upprättar deklaranten en tulldeklaration (SAD) på papper.

Enligt en preliminär tidtabell kan de första kunderna i Finland börja deklarera elektroniskt vid tullagring i slutet av 2018. Tidtabellen preciseras hösten 2017.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka