Införsel och tillfällig lagring

Funktion Ärende Läget 2017 Stegvisa förändringar 2017-2020
Införsel Säkerhetsuppgiftsdeklarationer vid införsel från ett land utanför EU EU-staterna har beslutat om nationella sätt för inlämning av summarisk deklaration för tillfällig lagring och anmälan om uppvisande. I Finland lämnas efter en summarisk införseldeklaration en kombinerad ankomst- och uppvisningsanmälan. Vid transporter i delade lastutrymmen inlämnas ankomstanmälan vanligtvis separat. En summarisk deklaration för tillfällig lagring består av en summarisk införseldeklaration och en anmälan om uppvisande. Ändringar enligt EU:s arbetsprogram tidigast 1.10.2020: Uppgifterna om köpare och säljare blir nya obligatoriska säkerhetsuppgifter, likaså varubeskrivning och varukod med 6 siffrors noggrannhet. Deklarationsprocesserna preciseras under hösten 2018.
Införsel Deklaration i vilken säkerhetsuppgifterna kan anges Summarisk införseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Summarisk införseldeklaration eller transiteringsdeklaration. Med Tullens samtycke också annan tulldeklaration eller deklaration för tillfällig lagring. Tidsplanen enligt nationella beslut och EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2020.
Införsel

Styrkande av unionsstatus

Unionsstatusen för varor vars värde inte överstiger 15 000 € kan bevisas på en faktura eller i ett transportdokument utan att tullen i avgångshamnen bestyrker uppgiften. Handlingen som styrker varors unionsstatus kan i en finsk hamn visas upp för tullen med en summarisk införseldeklaration / summarisk deklaration som lämnas in i AREX-systemet. Elektronisk deklarering i kommissionens system Proof of Union Status (PoUS) enligt EU:s arbetsprogram fr.o.m. 1.3.2019. Referensnumret (MRN) som tilldelats deklarationen i PoUS visas upp för tullen i en finsk destinationshamn med en anmälan om uppvisande.
Tillfällig lagring Befordran av varor mellan tillfälliga lager Befordran enligt en ny deklarationsmodell, när den nationella modellen fastställts. Egna elektroniska deklarationer för befordran införs enligt EU:s arbetsprogram tidigast 1.10.2020.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka