Import

Funktion Ärende Läget 2017 Stegvisa förändringar 2017-2020
Import Tullvärde En tullvärdedeklaration (D.V.1) ska inlämnas när värdet på försändelsen överstiger 20 000 euro. Tullvärdedeklarationen på papper tas ur bruk när alla deklarationer ska inges elektroniskt, enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2020.
Import Bindande klassificeringsbesked (BKB) Ansökan görs med blankett 677r som skickas till Tullens registratorskontor.

Ansökan får nya datafält enligt EU:s arbetsprogram 1.3–2.10.2017. Ansökningarna skickas elektroniskt till EU:s EBTI-system, genom vilket besluten fås elektroniskt, enligt EU:s arbetsprogram 1.10.2018.

Import Ursprung Vid ansökan om förmånsbehandling på basis av ursprung (GSP) bestyrker exportlandets myndighet intyget Form A. Vid ansökan om förmånsbehandling på basis av ursprung (GSP) ska exportörerna registrera sig i EU:s system för registrering av exportörer (REX) för att kunna upprätta ursprungsförsäkringar. REX har införts stegvis sedan 1.1.2017 då bl.a. Guinea, Indien, Laos och Kenya kom med i systemet. EU har fastställt olika övergångstider för förmånsländerna till 30.6.2020.
Import Tillstånd att inlämna importdeklarationen till en annan medlemsstat än den där importvarorna finns vid deklarationstidpunkten Aktörer kan ha gällande enhetstillstånd till förenklat förfarande SASP. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, fastän det ännu inte finns några nya handlingsmodeller för tillämpningen av tillståndet. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, när nya handlingsmodeller fastställts, bl.a. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna och nya deklarationsmodeller. Enligt EU:s arbetsprogram är detta möjligt tidigast 1.10.2020.
Import

Process och deklarationer

Pappersbaserat förfarande, dvs. SAD-blanketten, får användas som importtulldeklaration.

Alla tulldeklarationer ska inges elektroniskt enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2020. Undantag utgör varor som medförs av resande.

Import

Process och deklarationer

Vid periodförtullning kan en fraktsedel användas som en förenklad tulldeklaration försändelsevis. För varje försändelse vid periodförtullning ska en elektronisk förenklad tulldeklaration inges, enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2020.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka