Garantier

Funktion Ärende Läget 2018 Stegvisa förändringar 2018 och senare
Garantier Reservering av garanti EU-omfattande garantier reserveras från andra medlemsstater som fasta garantier, utom vid transitering. Nationella garantier reserveras per transaktion. Garantin reserveras per transaktion för alla, även EU-omfattande garantier, när den första komponenten av EU:s elektroniska garanteringshanteringssystem GUM tas i bruk. Införandet är planerat att ske åren 2023–2024.

 

Beakta följande

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka