Förädling och särskild användning

Funktion

Ärende

Läget 2018 Stegvisa förändringar 2018 och senare
Förädling Deklarationerna vid export Elektroniska export- och återexportdeklarationer lämnas i Finland till Tullens exportsystem. Exportdeklarationerna lämnas vid export-och återexport till Tullens nya förtullningssystem i Finland, enligt planerna senast år 2023.
Förädling Aktiv och passiv förädling INF-blankett ska alltid användas när förädlingen inleds med export (antingen passiv förädling EX/IM eller aktiv förädling med export i förväg EX/IM). INF-blankett ska också alltid användas när den passiva förädlingen IM/EX eller den aktiva förädlingen IM/EX inbegriper mer än en medlemsstat. INF-blanketten är en pappersblankett med löpande numrering som kan köpas från Tullen. Standardiserat utbyte av uppgifter, dvs. INF-blanketter, blir elektroniskt enligt planerna år 2020.

Förädling och särskild användning

Deklarationerna vid import Importdeklarationerna lämnas i Finland elektroniskt till Tullens importsystem eller på SAD-blankett till tullkontoren. Importdeklarationerna lämnas i Finland till Tullens nya förtullningssystem.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka