Export och utförsel

Ämne Specifikt ämne Läget 2017 Stegvisa förändringar 2017-2020
Export Ursprung I GSP-systemet kan EU-exportörerna använda fakturadeklarationer, varucertifikat EUR.1 (kumulationsexport) eller ersättande ursprungsintyg formulär A (vidaresändning).

EU-exportörerna ska under 2017 registrera sig i REX-systemet i vissa fall där registreringen ersätter de fakturadeklarationer, varucertifikat EUR.1 (kumulationsexport) eller ersättande ursprungsintyg formulär A (vidaresändning) som används i GSP-systemet.

Exportörer i unionen, registrerade eller ej, ska från och med den 1 januari 2017 upprätta ursprungsförsäkringar för de ursprungsprodukter som kommer att avsändas när produkternas totala värde inte överstiger 6 000 euro.

Vidaresändare ska vara registrerade för att kunna upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung för ursprungsprodukter som ska sändas någon annanstans inom unionens territorium, om det totala värdet av ursprungsprodukter i den ursprungliga sändning som ska delas upp överstiger 6 000 euro.

Endast vidaresändare registrerade i REX-systemet får upprätta ersättningsförsäkringar om ursprung med avseende på produkter som ska sändas till Norge eller Schweiz.

Exportörerna ska registrera sig i REX-systemet om produkter som enligt frihandelsavtalet mellan EU och Kanada (CETA) har ursprung i EU exporteras till Kanada och tullförmåner söks för dem vid import i Kanada. Godkända exportörer kan vid export till Kanada använda sitt tillståndsnummer i ursprungsdeklarationer fram till utgången av år 2017.

Export Tillstånd att inlämna exportdeklarationen till en annan medlemsstat än den där exportvarorna finns vid deklarationstidpunkten Aktörer kan ha gällande enhetstillstånd till förenklat förfarande SASP. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering enligt vilket elektroniskt informationsutbyte ännu inte kan tillämpas mellan medlemsstaterna. AEOC-aktörer kan ansöka om tillstånd till centraliserad klarering, och de nya handlingsmodellerna, bl.a. elektroniskt utbyte av information mellan medlemsstaterna och nya deklarationsmodeller, är i användning; enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2019 och senast 2.3.2020.
Export Följedokument

För varor som godkänts för exportförfarandet har ett EAD-följedokument motsvarande EU:s specifikationer skrivits ut. Dokumentet ska visas upp vid utförselstullkontoret.

Något EAD-följedokument krävs inte längre och definieras inte heller i lagstiftningen, det räcker att deklarationens referensnummer (MRN) visas upp vid utförseltullkontoret. Enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2019, senast 2.3.2020.
Utförsel Utförsel av uppdelade varupartier Tullkontoret som har bekräftat det första delningspartiet övervakar delningen och gör den slutliga sammanfattningen i regel på basis av manuella utförselbekräftelser av delningspartierna.  
Utförsel Deklarationerna vid utförsel

I Finland har man krävt elektroniskt uppvisande av ankomsten till utförselstället i sjö-, flyg- och järnvägstrafik samt att det senast vardagen efter utförseln inlämnas en elektronisk anmälan om uppvisande vid utförsel och en elektronisk anmälan om utförsel.

 
Utförsel Utförsel av oförtullade varor från tillfälligt lager

Det har inte funnits en egen deklaration för varor som varit högst 14 dygn i ett tillfälligt lager varifrån de direkt förts ut ur EU.

I EU tar man i bruk en ny elektronisk anmälan om återexport för varor som varit högst 14 dygn i tillfälligt lager och förs därifrån direkt ut ur EU; enligt EU:s arbetsprogram tidigast fr.o.m. 1.10.2019, senast 2.3.2020.

 

                            

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka