Tullens föreskrifter om sjötrafik

Tullen har utfärdat en föreskrift om deklarationsförfarande för fartyg som anländer till och avgår från Finland och en föreskrift om transportrutter vid import och export. Anmälningarna om fartygs ankomst och avfärd ska lämnas till deklarationstjänsten för fartygstrafik (Portnet).

Föreskriften om deklarationsförfarandet tillämpas på

  • sjöfartyg som används för kommersiella ändamål, dock inte på kustfiskefartyg som varje dag eller inom 36 timmar återkommer till sin registreringshamn eller till en annan hamn som är belägen på en medlemsstats territorium utan att anlöpa någon hamn som är belägen i ett tredjeland;
  • fritidsbåtar när de är minst 45 meter långa eller när de kan transportera mer än 12 passagerare;
  • traditionsfartyg om de kan transportera mer än 12 passagerare.

Ovannämnda föreskrifter av Tullen finns under LÄS MER nedan.

 

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka