Återkallande och ogiltigförklaring av transitering

Endast transiteringsdeklarationer som påbörjats i Finland kan återkallas eller ogiltigförklaras. Transiteringsdeklarationen ska ogiltigförklaras innan den överlåts till förfarandet. Återkallandet görs efter att varorna överlåtits till förfarandet.

Transiteringen avslutas enligt de normala anvisningarna för avslutande. Blanketten för begäran om ogiltigförklaring används endast då det inte är möjligt att avsluta transiteringen normalt vid ett tullkontor eller hos en godkänd mottagare.

Transiteringen ska ogiltigförklaras innan tidsfristen för transitering löper ut. Om begäran om ogiltigförklaring inkommer efter tidsfristen, kan Tullen ta ut en avgift för förfarandefel.

Begäranden om återkallande av godkänd avsändares elektroniska deklarationer skickas till spake.passitus(at)tulli.fi.

Oavsett vilken slags kund som lämnat in begäran, handlägger Tullen begäranden om ogiltigförklaring som hänför sig till manu-EDI- och manuella förtullningar alltid vid det tullkontor där transiteringen har överlåtits till förfarandet.

Läs mer

TMD 148/010/10: Avslutande av transiteringsförfarande och ogiltigförklaring av transiteringsdeklaration

Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka