Grundläggande uppgifter om transitering

Du ska använda Tullens tjänster när du transporterar varor, för vilka skatter inte betalats i EU, som förs in från ett område utanför EU:s tull- och skatteområde eller från ett område som hör till EU:s tullområde men inte till dess skatteområde. På bilden nedan hittar du de viktigaste sakerna som du måste ta reda på eller göra för att du ska få transportera oförtullade varor.

Ta reda på varifrån varorna skickats eller om de redan har förtullats in i EU-området

Ta i förväg reda på om transiteringen av varorna omfattas av restriktioner

Ta reda på den noggranna varubeskrivningen och varukoden innan varorna befordras eller transporteras

Skaffa dig koder och tillstånd och förbered dig på att ställa en garanti

Tulli.fi

Varorna ska tullklareras innan de kan överlåtas till dig

Tulli.fi

Tullen påbörjar transiteringen

Tulli.fi

Tullen avslutar transiteringen

Tulli.fi

Vad göra om något måste korrigeras eller om transporten återkallas?

Tulli.fi

Beakta följande

Vilka företag och privatpersoner som helst, oavsett nationalitet, kan göra en transitering.


När du är ansvarig för transiteringsförfarandet ska du iaktta angivna tidsfrister och andra skyldigheter som fastställs i tullagstiftningen. Du kan t.ex. åläggas att betala skatter och avgifter för de transiterade varorna om de försvinner under transiteringen.


Varor som transiteras kan omfattas av vissa restriktioner. Dessa restriktioner har fastställts i lagstiftningen.

 


Transiteringen kan göras vid vilket tullkontor som helst som erbjuder kundservice, t.ex. i en hamn, på en flygplats eller vid landgränsen. Därtill kan en godkänd avsändare transitera varor från alla lager som godkänts av Tullen. Dessa kallas för tillfälliga lager och tullager.


Transiteringen kan göras till ett tullager eller ett tillfälligt lager, till ett annat land eller fast till Finlands gräns, om man t.ex. vill föra varorna till Ryssland.


Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka