TIR-konventionen

Godkännande till TIR-systemet

TIR-transiteringsförfarandet är ett tillståndspliktigt förfarande med avsikt att säkra en oavbruten färd för varorna längs transportrutten under tullövervakning. Förfarandet kan tillämpas i de länder som är anslutna till TIR-konventionen.

Tillämpandet av TIR-transiteringsförfarandet förutsätter ett av Tullen fattat beslut om godkännande till TIR-systemet. Garantin för TIR-transiteringen utgörs av garantin fastställd av den sammanslutning (SKAL rf) som beviljat TIR-carneten. Då behöver företaget inte ställa någon individuell garanti hos Tullen.

  • Skicka ansökan om godkännande till TIR-systemet till SKAL rf, som efter registreringen av ansökan skickar den vidare till Tullen för handläggning.

Registrering som TIR-duglighetsexpert

Sedan början av år 2013 är det bara av Tullen registrerade besiktningsmän med rätt att besiktiga tunga fordon, dvs. TIR-duglighetsexperter, som kan ge utlåtanden om transportenheters TIR-duglighet.

Status som TIR-duglighetsexpert kan sökas av en person

  • som bevisligen har rätt att genomföra registreringsbesiktningar av tunga fordon
  • som inte har gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade brott mot tull- eller skattelagstiftningen.

Före registrering som TIR-duglighetsexpert ska sökanden avlägga en tentamen som Tullen ordnar om tekniska bestämmelser gällande transportenheter som används vid TIR-transporter. Två tentamina ordnas per år. Tidtabellen för tentamina publiceras på Tullens webbplats i januari. Tullen kallar sökanden till tentamen cirka två veckor innan tentamen ordnas.

Läs mer
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka