Tillstånd som inte beviljas av Tullen

I tullverksamheten behövs många tillstånd och intyg vars ansökningsärenden inte handläggs vid Tullen.

Sådana är exempelvis

  • till jordbruksprodukter anknutna importlicenser vilka förvaltas av Landsbygdsverket
  • exporttillstånd för produkter med dubbla användningsområden vilka förvaltas av utrikesministeriet
  • tillstånd gällande punkt- eller bilbeskattning vilka från och med 1.1.2017 förvaltas av Skatteförvaltningen.
Ta kontakt
Tullrådgivning, företagskunder
må–fr 8–16

Fråga tullrådgivningen

Samtalspris från fast telefon och från mobiltelefon 0 cent/min. + lna/msa.


Nyckelord

Hur skulle du utveckla innehållet?

Vi vill betjäna dig på bästa möjliga sätt. Därför är användarrespons mycket värdefull för oss. Om du har en utvecklingsidé eller direkt respons om någon del av vår webbplats, önskar vi att du berättar det för oss.

Skicka